Bohuslav Martinů

Napište nám:


e-mail:
eva
strausova
@seznam.cz

-pobočky SBM-

Praha - založena 21. 2. 1977

kontaktní údaje: Eva Štrausová tel. č.: 737 978 905, e-mail: estrausova@seznam.cz

Brno - založena 19. 4. 1978

kontaktní údaje: Mgr. Jarmila Mráčková tel. č.: viz úvodní strana, e-mail: sbm-brno@seznam.cz

→Společnost Bohuslava Martinů Brno – rok 2015/16 program (*klikněte pro rozbalení/sbalení dalšího textu)

S MARTINŮ PO SVĚTĚ - čtyři večery hudby a vyprávění interpretů

1. Pondělí 26. října 2015 v 19 hodin
!!!Odpadá pro onemocnění a přesouvá se na jaro 2016. Přesné datum bude oznámeno.!!!

B. MARTINŮ Intermezzo / čtyři skladby pro housle klavír / H 261
J. Brahms, A. Dvořák
Lubomír Čermák – housle
Jaroslav Smýkal – klavír

2. Pondělí 30. listopadu 2015 v 19 hodin

B. MARTINŮ Sonáty pro violoncello a klavír H 277, 286, 340
Jan Škrdlík – violoncello
Renata Ardaševová – klavír

3. Pondělí 21. března 2016 v 19 hodin

B. MARTINŮ Variace na Rossiniho téma H 290
Variace na slovenskou lidovou píseň H 378 pro violoncello a klavír
L. v. Beethoven
Robert Kružík – violoncello
Stanislav Bogunia – klavír

4. Pondělí 4. dubna 2016 v 19 hodin

B. MARTINŮ Impromptu pro dva klavíry H 359 /brněnská premiéra/
C. Debussy, J. Novák, K. Husa, I. Stravinskij
KLAVÍRNÍ DUO Renata a Milan Bialasovi

Koncerty se konají v koncertním sále ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého třída 70

Mgr. Jarmila Mráčková
-------------------------------------------------------------

Polička - založena 27. 6. 1979

kontaktní údaje: Mgr. Ellen Erbesová

→Společnost Bohuslava Martinů Polička – rok 2015s (*klikněte pro rozbalení/sbalení dalšího textu)

Po 20 letech ve vedení poličské pobočky Společnosti Bohuslava Martinů jsem začátkem roku 2016 z pracovních důvodů, které mě zavedly mimo Poličku, byla nucena uzavřít tuto nádhernou a inspirující kapitolu svého života. Doufám, že můj následovník posune činnost pobočky opět na další stupeň, aby byla její náplň podnětná pro všechny zájemce o odkaz B. Martinů z Poličky a okolí. Zahájení jarní sezóny jsme v poličské pobočce Společnosti Bohuslava Martinů věnovali, dá se říci opakování. Dne 19. dubna 2015 jsme navštívili představení opery Hry o Marii, kterou nastudovala opera Janáčkova divadla v Brně. Před šesti lety jsme samozřejmě nemohli chybět v Praze na jednom z představení této opery, které se uvádělo v Národním divadle, ale spoustu vzpomínek na výjimečné nastudování bylo potřeba obnovit.

Společnost Bohuslava Martinů ani v roce 2015 nezapomněla 30. května otevřít studánky ve Vlčkově. Kromě Otvírání studánek B. Martinů v podání dětského pěveckého sboru Iuventus Cantans z Pardubic jsme si tentokrát vyslechli také hudbu Janáčka a Mozarta, kterou představil Komorní orchestr J. Kociana z České Třebové. V neděli 31. května dopoledne jsme si v Poličce v CBM zavzpomínali s pražskou pobočkou SBM, jak se připravovalo taneční představení baletu B. Martinů Kdo je na světě nejmocnější.

Jedny z posledních akcí, které jsem organizovala, byly zájezdy do Prahy. V rámci vzpomínky na 125. výročí narození Bohuslava Martinů jsme 16. října navštívili v Sále Martinů koncert a vernisáž pod názvem „Martinůinspirující“. Program zahájila vernisáž výtvarných prací se čtením literárních prací přehlídky „Mládí a BM“ v Poličce a fotodokumentace Písňové soutěže BM v Praze. Ukázky četl Josef Somr. Poté zazněl slavnostní koncert složený z díla B. Martinů, jehož vrcholem bylo provedení Otvírání studánek.

Rok 2015 jsme uzavřeli 15. prosince oblíbeným zájezdem do vánoční Prahy s hudbou Bohuslava Martinů na představení jeho opery Tři přání v Národním divadle. Jednalo se o historicky třetí uvedení titulu v Čechách a tentokrát jej nastudovalo Národní divadlo moravskoslezské Ostrava. Tři přání napsal Martinů na sklonku třicátých let 20. století, pod vlivem „jazzového opojení“ a pokusil se o propojení opery s médiem němého filmu. Zvolená forma „divadla na divadle“ byla inscenována velmi zajímavě a pro členy SBM to byl jeden z nezapomenutelných zážitků na cestách za objevováním hudby Bohuslava Martinů.

Na závěr chci poděkovat všem těm, kteří se s důvěrou pravidelně účastnili všech akcí pořádaných poličskou pobočkou a pomáhali tak společně objevovat směr, kterým se ubírá v Čechách interpretace díla Bohuslava Martinů. Své působení ve službách Bohuslava Martinů v Poličce, již nechám na hodnocení času.

Mgr. Renata Pechancová
-------------------------------------------------------------

Zlín - založena 4. 12. 1980

kontaktní údaje: Věra Obdržálková tel. č.: 725 667 009, tel. - fax 571 150 011,
e-mail: obdrzalek.zl@seznam.cz

copyright SBM 2015 I design Renata Pechancová pro SBM I coding Morpheus Art, s.r.o. pro SBM