Bohuslav Martinů

Napište nám:


e-mail:
eva
strausova
@seznam.cz

-aktuality-

V této části najdete aktuální pozvánky na akce konané jednotlivými pobočkami SBM

Starosta švýcarského Liestalu v Poličce

„Kdybychom mohli Poličku sbalit, vzali bychom si ji sebou do Švýcarska,“ tak zhodnotil svůj vztah k našemu městu po své první návštěvě Lukas Ott, starosta Liestalu, tedy města, kde zemřel Bohuslav Martinů.

Při zahájení jubilejního 20. ročníku festivalu Martinů fest v neděli 7. května 2017 tak symbolicky seděli vedle sebe starostové měst, kde se Bohuslav Martinů narodil a kde Bohuslav Martinů zemřel. Lukas Ott velmi ocenil program festivalu, označil jej dokonce za velmi rafinovaný. Úvodní skladbou večera byl totiž Rossiniho Wilhelm Tell, což je švýcarský národní hrdina. Oba starostové se před zahájením festivalu poklonili památce Bohuslava Martinů u jeho hrobu a také poskytli rozhovor studentům poličského gymnázia.
sbm sbm sbm sbm sbm sbm sbm sbm sbm sbm sbm sbm sbm

Lukas Ott přijel se svojí ženou do Poličky na základě pozvání starosty města Jaroslava Martinů, se kterým se poprvé setkal před dvěma lety v Basileji na festivalu Martinů Festtage. Také zde se jednalo o 20. jubilejní ročník tohoto prestižního festivalu, kam oba starosty pozval umělecký šéf festivalu Robert Kolinsky. Díky Lukasi Ottovi mohla tehdy poličská delegace navštívit nejen Liestal, ale i Schönenberg, místo, kde strávil poslední roky svého života Bohuslav Martinů a kde byl po své smrti také pohřben.

Pro švýcarskou delegaci jsme v Poličce připravili bohatý program. Velkým dojmem zapůsobila návštěva rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba. Obdiv patřil i hradu Svojanov, návštěvě zámku v Litomyšli a městu Poličce jako takové. Velký zájem měli oba hosté o Centrum Bohuslava Martinů, zejména o expozici o životě a díle našeho rodáka. Z rukou ředitelky Centra Bohuslava Martinů Mgr. Pavly Juklové obdržel Lukas Ott Medaili Bohuslava Martinů „za přínos k propagaci života a díla poličského rodáka, hudebního skladatele Bohuslava Martinů“.

Do pamětní knihy v Centru Bohuslava Martinů Lukas Ott napsal: „ Je velmi působivé, být v Poličce, v rodišti Bohuslava Martinů. Bohuslav Martinů je nejslavnější syn tohoto města, který je známý v celém světě. Tím zároveň přináší také jméno Poličky do celého světa! Bohuslav Martinů zemřel v našem městě Liestalu, toto spojuje Poličku a Liestal navždy.“ „Polička má obrovský potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, chceme v této oblasti spolupracovat a mám namyšlené konkrétní projekty, které bychom mohli společně uskutečnit,“ komentuje Lukas Ott.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města Poličky

Česká premiéra „Music of Exile“ BBC 1967 / Polička 2017

Před půlstoletím zažila Polička, rodné město Bohuslava Martinů, malou senzaci – v roce 1966 se sem na několik týdnů „nastěhoval“ štáb televizní stanice BBC2, aby tu natočil podstatnou část dokumentu o životě a díle slavného rodáka. V té době však v Británii jeho jméno i hudební dílo znal málokdo, a proto se režisér filmu Anthony Wilkinson a hudební poradce, muzikolog Brian Large, rozhodli přiblížit jeho osobnost britským televizním divákům.
sbm sbm

Film se natáčel v jarních měsících 1966 v Poličce a v kouzelné krajině Českomoravské vysočiny, a na jeho realizaci se podíleli i místní občané (jmenujme alespoň paní Marii Pražanovou, která obětavě každý den doprovázela tvůrce filmu na věž kostela sv. Jakuba, nebo divadelníka pana Oldřicha Švece, který ve filmu hraje tovaryše Stodolu). Ve filmu také vystupovali jako tanečníci studenti 2. ročníku poličské SVVŠ.

Později se štáb přemístil do Paříže a New Yorku, a závěrečné scény se natáčely v Itálii a ve Švýcarsku. Televizní film s názvem „Music of Exile“ (Hudba exilu) měl v BBC2 premiéru v říjnu 1967, tedy přesně před 50 lety, ale z neznámých důvodů nebyl nikdy uveden v Československu. Tehdejší režim nemohl mít žádné zásadní ideové výhrady vůči filmu, který (jak je ostatně v BBC zvykem) byl politicky zcela neutrální a byl by mohl v té době napomoci při propagaci české hudby ve světě. A tak „Music of Exile“ upadl v Čechách málem v zapomenutí…

Teprve v loňském roce na jeho existenci upozornil poličský patriot Jan Edlman, který jako 21-letý student angličtiny na pražské univerzitě asistoval britskému televiznímu štábu při natáčení v Poličce. Díky internetu našel kontakt na režiséra Anthonyho Wilkinsona, který je v současnosti stále činný jako ředitel Wimbledonského hudebního festivalu (kde propaguje mj. i dílo Bohuslava Martinů), a požádal ho o svolení promítnout film v Poličce v rámci letošního Martinů Festu. Pan Wilkinson nadšeně souhlasil a zanedlouho zaslal kopii filmu na DVD k volnému použití, tedy bez nároku na jakýkoli honorář! Jan Edlman, nyní překladatel na penzi, se ujal překladu doprovodného komentáře (jehož spoluautorem je slavný anglický spisovatel Anthony Burgess, tvůrce „Mechanického pomeranče“, který proslavil ve filmové verzi Stanley Kubrick), a ve spolupráci s muzeem Polička (konzultace týkající se citací ze vzpomínek a korespondence B. Martinů a názvů citovaných skladeb) a s členy Spolku Náš Martinů vytvořil definitivní verzi s českými titulky „Music of Exile“ bude poprvé v této zemi uveden v poličském Tylově domě ve čtvrtek 25. května 2017 v 19.00 hodin! Po promítnutí zhruba hodinového filmu bude následovat beseda s jeho tvůrci (zatím je potvrzena účast režiséra pana Wilkinsona s chotí a doufáme, že přijede i hudební poradce Brian Large, který v současnosti působí jako režisér zfilmovaných oper a dalších hudebních děl a zároveň dirigent v Metropolitní opeře v New Yorku). Besedy se zúčastní i někteří z tehdejších účinkujících, aby zavzpomínali na zážitky z natáčení unikátního filmu TV BBC2 o Bohuslavu Martinů.

Záštitu nad celou akcí převzalo Město Polička, které se na ní i finančně podílí, a hlavním pořadatelem je Spolek Náš Martinů, který vás tímto srdečně zve na tento nevšední večer.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Poličská delegace po stopách Bohuslava Martinů ve Švýcarsku

V roce 125. výročí narození Bohuslava Martinů přijal starosta města Poličky Jaroslav Martinů pozvání na festival Martinů Festtage, který se každoročně koná ve švýcarské Basileji. V tomto roce se jedná zároveň o jubilejní 20. ročník tohoto prestižního festivalu. Poličská delegace se zúčastnila zahajovacího koncertu v neděli 15. listopadu. Na programu zazněla 2. a 5. Symfonie Bohuslava Martinů v provedení jednoho z nejlepších evropských hudebních těles – London Symphony Orchestra. Orchestr 82 hudebníků řídil český dirigent Tomáš Hanus. Publikum ocenilo výkon tělesa a celý program bouřlivým několika minutovým potleskem. Byli jsme opravdu pyšní na to, že je Polička rodným městem hudebního skladatele Bohuslava Martinů.

Ještě před zahájením koncertu představil publiku umělecký ředitel festivalu Robert Kolinsky starostu města Poličky, tedy města, kde se Bohuslav Martinů narodil a starostu města Liestalu, tedy města, kde Bohuslav Martinů zemřel. Podání rukou obou starostů v sále Stadtcasino Basel před 1500 diváky bylo velmi symbolické až dojemné, návštěvníci koncertu ocenili toto setkání velkým potleskem. Celý koncert včetně úvodního slova Roberta Kolinskeho byl zároveň přenášen v přímém přenosu dvěma rozhlasovými stanicemi - švýcarskou stanicí SRF a německou Deutschlandradio Kultur. V přímém přenosu těchto stanic tedy několikrát zaznělo jméno Polička a Martinů. Jedná se o velkou propagaci našeho města v zahraničí. Mezi významnými hosty z České republiky byl například režisér Jiří Menzl, kterého jsme zároveň s jeho ženou Olgou pozvali na návštěvu Poličky, ředitel Institutu Bohuslava Martinů a autor slavnostní fanfáry města Poličky Aleš Březina nebo předseda správní rady Nadace Bohuslava Martinů prof. Jiří Hlaváč.
sbm sbm sbm sbm sbm

V pondělí 16. listopadu pozval naši delegaci k návštěvě Liestalu starosta města Lukas Ott. Vyvrcholením návštěvy byla možnost vidět a být na místě, kde strávil poslední chvíle svého života Bohuslav Martinů a kde byl po své smrti také pohřben – soukromý pozemek rodiny Sacherů na Schönenbergu. V roce 1979 byly odtud ostatky slavného skladatele převezeny do jeho rodné Poličky. Jedná se o magické místo na kopci s nádherným výhledem do údolí a okamžitě se vybavuje pohled z poličské věže a zároveň to, jaký byl Bohuslav Martinů světoběžník, protože z jedné strany údolí je městečko v Německu, z druhé strany městečko francouzské a dům a hrob se nacházejí ve Švýcarsku.

Do Poličky, rodného města Bohuslava Martinů, se chystá delegace nejen organizátorů festivalu Martinů Festtage, ale pozvání přijal i starosta švýcarského Liestalu. Bude nám velkým potěšením hostům ukázat stopy Bohuslava Martinů v jeho rodné Poličce a na Vysočině.

Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Město Polička bude mít slavnostní fanfáru

K oslavám 750. výročí založení města přibude další dárek, tím je slavnostní fanfára. Pro složení této slavnostní znělky oslovilo město Polička hudebního skladatele a zároveň velkého znalce a obdivovatele díla Bohuslava Martinů pana Aleše Březinu. Ten působí ve funkci ředitele Institutu Bohuslava Martinů v Praze. Město Polička si pro svoji fanfáru nemohlo vybrat lepší osobnost a velmi si vážíme toho, že pan Březina pro nás znělku složil. Ta by měla v slavnostní premiéře zaznít 22. srpna 2015 na poličském náměstí v rámci zahájení sobotního programu festivalu Polička 555. Fanfára by se měla v budoucnu používat při slavnostních a oficiálních událostech města.

„Jako hlavní hudební téma jsem použil tóny b-c-g-f, vyjadřující číselně rok 1265, tedy rok založení města, mám takové interní odkazy rád,“ komentuje skladatel. Slavnostní fanfáru zahraje soubor 7 hudebníků a oficiální verze se během prázdnin natočí v hudebním studiu A Českého rozhlasu v Karlíně. Nástroje, které v hudební znělce zazní, jsou 1 trubka, 2 křídlovky, 1 pozoun, 1 basový pozoun a 2 klarinety (in Es). Mezi hudebníky, kteří slavnostní fanfáru natočí je i poličský rodák Svatopluk Zaal, který přizval další kolegy z Pražské komorní filharmonie. Hudební režie a produkce se ujal skladatel fanfáry Aleš Březina.

Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Pocta Bohuslavu Martinů na Zahajovacím koncertu Smetanovy Litomyšle

V roce 125. výročí narození poličského rodáka Bohuslava Martinů uvedla Česká filharmonie pod vedením šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka v rámci Slavnostního zahájení festivalu Smetanova Litomyšl ve čtvrtek 11. června 2015 v premiéře 4. symfonii Bohuslava Martinů ve verzi kritického vydání. Navíc se Jiří Bělohlávek společně s ministrem kultury ČR Mgr. Danielem Hermanem stali kmotry prvních dvou svazků Souborného vydání díla Bohuslava Martinů, které obsahují edice Eposu o Gilgamešovi a právě uváděnou Symfonii č. 4.

Symfonii č. 4 H 305 složil Martinů na jaře roku 1945, premiéru měla v listopadu téhož roku v podání Philadelphia Orchestra v čele s dirigentem Eugenem Ormandym. Je plná radosti z konce válečných útrap a očekávání klidnějších zítřků, vyjadřuje i touhu po splnění skladatelova dlouholetého snu vrátit se do Prahy a vyučovat na Mistrovské škole kompozici. Martinů se domníval, že Čtvrtá symfonie, jeden z nepochybných tvůrčích vrcholů jeho amerického období, bude též jeho posledním dílem komponovaným v USA. V důsledku politických událostí druhé poloviny 40. let však k jeho návratu nedošlo, teprve po dvaceti letech od jeho smrti byl společně se svou ženou Charlottou pochován ve své rodné Poličce tak, jak si vždycky přál.

"Tento radostný večer je završením dvaceti let usilovné systematické práce Institutu Bohuslava Martinů", uvádí Aleš Březina, ředitel Institutu a editor prvního svazku. Ten zároveň v Zámecké jízdárně litomyšlského zámku slavnostně představil právě tyto první dva svazky Souborného kritického vydání díla Bohuslava Martinů.

Souborné vydání díla Bohuslava Martinů zůstane klíčovým projektem Institutu B. Martinů po dobu příštích desetiletí. Vychází z pověření Nadace Bohuslava Martinů a jeho vydavatelem je renomované německé nakladatelství Bärenreiter. Tento rozsáhlý muzikologický projekt postupně obsáhne kompletní početné dílo slavného českého skladatele včetně nově objevených či dosud nepublikovaných skladeb. Na jeho přípravě se podílí tým předních českých i zahraničních muzikologů, jeden ze svazků připravil k vydání nedávno zesnulý britský dirigent a propagátor české klasické hudby ve světě, Christopher Hogwood.

Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Polička ocenila profesora Jaroslava Mihule

Slavnostní zahájení tradičního hudebního festivalu Martinů fest v pátek 15. května 2015 v Tylově domě v Poličce bylo v letošním roce ještě o něco slavnostnější. Za dlouholetou práci v oblasti bádání o životě a díle Bohuslava Martinů, a jako ocenění celoživotních profesních, lidských a morálních kvalit udělilo Zastupitelstvo města Poličky pamětní list prof. PhDr. Jaroslavu Mihulemu, CSc. Zároveň proběhl slavnostní křest nové knihy Jaroslava Mihuleho „Hudební eseje a morality“. Sbírku třiceti čtivých textů o tématech hudebních i nehudebních vydala Městská knihovna Polička ve spolupráci s nakladatelstvím Argo. Některé z nich byly v minulosti otištěny v českých i zahraničních hudebních časopisech, jiné však dosud nikde publikované nebyly.

Mezi hosty letošního zahajovacího koncertu byla i početná delegace z rakouského Hohenemsu, oficiální delegace z maďarského Ebese a holandského Westerveldu. Všichni zástupci partnerských měst města Poličky velmi ocenili úvodní koncert Martinů festu, kdy vystoupil soubor Martinů Voices pod vedením Lukáše Vasilka, který kromě dalšího uvedl i České madrigaly Bohuslava Martinů. Všichni zahraniční hostů se zúčastnili i pietního aktu u hrobu Bohuslava Martinů.

Festival vyvrcholil v neděli 24. května 2015, kdy od 19:00 hod. ve velkém sále Tylova domu vystoupil šéfdirigent Jiří Bělohlávek s PRAGUE PHILHARMONIA. V programu zaznělo i dílo Bohuslava Martinů Koncert pro housle a orchestr č. 2, H 293, sólo na housle František Novotný. Celý koncert živě přenášela ČT 24.

Záznam z koncertu zde: Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města Polička, Foto: Petr Klein
sbm sbm sbm sbm sbm sbm sbm

30. května 2015 - Putování za studánkami ve Vlčkově

Poličská pobočka Společnosti Bohuslava Martinů navštíví 30. května 2015 již 31. ročník Putování za studánkami ve Vlčkově. U zrodu této krásné tradice stál před spoustou let pan doktor Kapusta a do Vlčkova se díky němu poslední květnovou sobotu pravidelně sjíždí ctitelé Bohuslava Martinů. Je to nejen krásná příležitost vidět kantátu Otvírání studánek v přírodním prostředí, ale i sejít se s členy dalších poboček SBM, které do Vlčkova také pořádají autobusové zájezdy nebo alespoň vysílají své zástupce.

Z Poličky vyjíždíme ve 12 hod. od Penzionu a v 12,30 naložíme zájemce na Smetanově náměstí v Litomyšli. Od 13. hodiny tak stihneme procházku ke studánce. Pojedeme i v případě nepříznivého počasí, protože program se tehdy přesune do kulturního domu v Němčicích.

Další podrobnosti o programu najdete na: http://www.smetanuvdum.cz/predstaveni/31-putovani-za-studankami-ve-vlckove
sbm

1. dubna 2015 - SBM Polička

SBM Polička se 19. dubna 2015 chystá navštívit od 17 hodin v brněnském Janáčkově divadle představení opery Bohuslava Martinů Hry o Marii. Před několika lety členové poličské pobočky shlédli Hry o Marii v provedení členů opery Národního divadla v Praze. Nyní operu uvidíme v nastudování sólistů, sboru a orchestru Janáčkovy opery. Vystoupí i Pěvecký sbor Masarykovy univerzity a Dětský sbor Brno. Autobus na představení do Brna odjíždí v 15 hodin od poličského Penzionu.
sbm sbm sbm

copyright SBM 2015 I design Renata Pechancová pro SBM I coding Morpheus Art, s.r.o. pro SBM